מכרזים

מס. מכרז 11/11
שם מכרז מכרז לתפקיד כח אדם 14/2017 - מנהל/ת תקציב וכלכלה
תאריך אחרון להגשה 29/11/2017 16:00
מחיר 0


המכרז נסגרתואר המשרה:  
מנהל/ת תקציב וכלכלה

מנהל:                כספים

מתח הדרגות:    חוזה אישי 

היקף משרה:      100%

מקום העבודה:   מוזיאון רוקפלר

כפיפות:             סמנכ"ל כספים

התפקיד בקדנציה עד 5 שנים עם אפשרות התמודדות על קדנציה נוספת.

תאור תפקיד

 

 • בניית תקציב הרשות ובקרתו השוטפת לאורך השנה
 • הכנת תחזיות תקופתיות להתממשות התקציב בכל נקודת זמן
 • בניית הממשק בין תוכניות העבודה לתקציב, בדגש על תפוקות
 • הפקת דוחות בקרה ניהוליים ביחס לעמידה ביעדי התקציב לכלל יחידות הרשות
 • הגדרת צרכים וסיוע בהטמעת מערכות מידע בתחום ניהול תקציב ובקרתו
 • גיבוש תוכניות להתכנסות למסגרת תקציב, לרבות התייעלות והנדסת ערך
 • בדיקות כדאיות כלכלית, בניית תכניות עסקיות, תמחיר
 • ליווי ומתן ייעוץ כלכלי ליחידות השונות

  דרישות תפקיד

   

 • תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / חשבונאות (תינתן עדיפות לתואר שני)
 • ניסיון של 7 שנים לפחות כמנהל תקציב בארגון ציבורי דוגמת רשות סטטוטורית, חברה ממשלתית, משרד ממשלתי, בעל 100 עובדים לפחות
 • עבודה בגופים בעלי מחזורים כספיים שלא פחתו מ- 100 מלש"ח, בפרק זמן מצטבר של לא פחות מ- 5 שנים
 • הכרות מעמיקה ופרקטית עם תקציב המדינה, משרד האוצר ויח' קשורות
 • יכולת הנעת ממשקים מרובים בסביבה ארגונית מורכבת
 • אוריינטציה טכנולוגית והבנה ועבודה עם מערכות מידע תקציביות, כולל שליטה מעולה באקסל
 • יכולת אנליטית גבוהה
 • יכולת עבודה בתנאי ריבוי משימות ותחת לחץ
 • יכולת למידה מהירה, יחסי אנוש מצוינים, יכולת עבודת צוות, יצירתיות ויוזמה
 • יכולת ניהול של לפחות 2 כפיפים
 • יכולת התנסחות והבעה בע"פ ובכתב, עברית ואנגלית, לרבות יכולת רפרזנטטיבית
 • יכולת להביא סדר, מתודולוגיה והגיון למערכת לא מוכרת
 • זמינות מידית – יתרון

 

כללי

רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן להזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון.

במקרים של ריבוי מועמדים (מעל ל- 7  מועמדים) תהא ועדת המיון רשאית להמליץ על המתמודדים להמשך מהלך אבחון וזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.

רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.

      מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.

    

      כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה     

      ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.

*

מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש,  בדוא"ל gali@israntique.org.il או במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004 .

      עד ליום: 29/11/2017  בשעה 16:00.

*

מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, לא ייענו ומועמדותם לא תובא במניין.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.

יש לעיין בנוסח המלא של המכרז באתר האינטרנט של רשות העתיקות, שכתובתו: www.antiquities.org.il

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.

בברכה,

אורנה לוי

מנהלת אגף משאב אנוש

רשות העתיקות